Personlig Assistans i Kramfors

Vårt familjära företag erbjuder personlig assistans med omtanke för dig och dina behov. Vi assisterar dig i vardagen och planerar din vardag tillsammans med dig så att du ska få den livskvalité som du är värd.

Bor Du i Kramfors och behöver personlig assistans?

Vi har lång och gedigen erfarenhet av personlig assistans och har som högsta målsättning att få kunna ge våra kunder i Kramfors den bästa lösningen. Du som uppdragsgivare bestämmer hur vårt arbete ska utföras och därför planerar vi alltid i samråd med dig. Vår personal är anställd för din skull och du väljer själv vilken personal som ska arbeta hos dig.

Utbildad och kompetent personal

Arbetet som personlig assistent är intensivt och kräver yrkesskicklighet och utbildning. Därför jobbar vi aktivt och nära vår personal och tillhandahåller utbildning, handledning och intern fortbildning. Anledningen är att vi alltid vill säkerställa högsta kvalitet. Vår styrka ligger i vår breda kompetens samt i vår överlåtna och familjära företagskultur.

Egen kontaktperson

Vi ger dig en egen kontaktperson som du alltid kan kontakta och prata med om allt som har med din personliga assistans att göra. Både du själv och eventuell personal når oss snabbt och enkelt.

Höjd livskvalité & roliga aktiviteter

Vi bidrar med aktiviteter, livskvalité och riktigt god omsorg. Vi lyssnar på våra kunder och tar fasta på deras intresseområden och glädjeämnen.

Varför välja personlig assistans från oss?

Det finns flera företag i Kramfors som erbjuder personlig assistans och då kan man ju undra varför Du ska välja just Lottas omsorg? Här listar vi fem skäl...

Anledning nr 1

Vi är ett lokalt och familjärt företag

Anledning nr 2

Vi har egen erfaren sjukgymnast

Anledning nr 3

Vi hjälper dig kostnadsfritt med beslut och omprövning

Anledning nr 4

Vi har låg personalomsättning

Anledning nr 5

Vi anordnar aktiviteter

Kontakta Charlotta för mer information


Hej,

Jag heter Charlotta Forsberg och är verksamhetschef för den personliga assistansen på Lottas Omsorg.

Jag har lång erfarenhet av personlig assistans och brinner för att hjälpa våra kunder att hitta den bästa lösningen.

Eftersom jag tidigare arbetat med personlig assistans på Försäkringskassan så hjälper jag dig som vill få kunskap och hjälp med ansökan och beslut om Personlig assistans.

Tveka inte att höra av dig så att jag kan berätta hur vi kan hjälpa just dig!

Kontaktperson för Kramfors:

CHARLOTTA FORSBERG

Telefon:

072-14 13 330

E-post:

CARLOTTA.FORSBERG@LOTTASOMSORG.SE