top of page

Hemtjänst för dig.

Det som en gång startade som en liten familj har idag utvecklats till något stort, men drivkraften är är fortfarande densamma - att anställa personal som faktiskt vill arbeta inom vården, som ser möjligheterna och som liksom mig utgår från att alltid ha kunden i fokus - med kvalité som högsta prioritet.

Lottas Omsorg bedriver idag enbart hemtjänst i Umeå kommun - till samma kostnad och samma förutsättningar som övriga privata utförare men även kommunens egen hemtjänst. 

Old and Young

" Jag skulle aldrig bli störst, men jag skulle vara bäst"

I dagsläget erbjuder vi hemtjänst med olika språkkompetenser. Våra medarbetare pratar svenska och engelska men vi kan även erbjuda personal som talar finska, arabiska och estländska. För oss är alltid kommunikationen en av de viktigaste ingredienserna i ett lyckat samarbete.

Till vår glädje är det idag många som väljer oss som utförare av sin hemtjänst, det är vi naturligtvis tacksamma för. Samtidigt arbetar vi hela tiden för att behålla både kvalitet och kontinuitet hos dig som kund hos oss genom att i takt med tillväxten organisera om verksamheten för att behålla de mindre arbetslagen.

Inför varje nytt uppdrag träffar vi våra kunder och eventuellt deras anhöriga i hemmet för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett trevligt och bra samarbete. Hemtjänsten bedrivs på uppdrag av kommunen vilket innebär att avgiften är densamma oavsett om du väljer att ge oss förtroendet att utföra din hemtjänst.

Områdesindelning i hemtjänsten

Vi har delat upp vår hemtjänst i områden för att vi ska ge våra kunder bästa möjliga lokala service. Vår personal jobbar först och främst inom ett område, så de kan lära sig kundernas förutsättningar på bästa sätt. Läs mer längre ned på sidan.

Lottas hos Seniorhusen

Lottas Omsorg bedriver även hemtjänst i Seniorhusen på Backen, Vårdhemsvägen 1 och 5 samt på Berghem, Axtorpsvägen 2A och 2B. För mer information eller kontakt med våra samordnare på plats, besök underrubriken Lottas hos Seniorhusen.

Områdesindelning i hemtjänsten

I dagsläget råder följande områdesindelning i hemtjänsten. För kontaktuppgifter till respektive samordnare, se fliken kontakt.

nord.png

Nord

öst.png

Öst

syd.png
väst.jpg

Syd

Väst

bottom of page