Vaccinationerna är igång!

08.03.2021

Äntligen är vi igång med vaccinationerna.

Vi befinner oss fortfarande i fas ett av vaccinationerna men planeringen går framåt! 

I dagsläget är ca. 90 % av hemtjänstpersonalen nu vaccinerade men vi fortsätter att arbeta ansvarsfullt med munskydd, handskar och påminner varandra om basal handhygien varje dag.