Kontakt

Ledning

Lotta Lundsten
VD

Telefon 070 - 254 73 70
lotta.lundsten@lottasomsorg.se 


Åke Wiklund
Verksamhetschef

Telefon 070 - 770 89 12
ake.wiklund@lottasomsorg.se  


Charlotta Forsberg
Verksamhetschef personlig assistans

Telefon 072 - 141 33 30
charlotta.forsberg@lottasomsorg.se  

Elin Kämpeback
Områdeschef / företagsutvecklare

Telefon 072 -  40 230 22
elin.kampeback@lottasomsorg.se 

Selma Sundström
Enhetschef hemtjänst

Telefon 090 - 206 03 57
selma.sundstrom@lottasomsorg.se  

Hanna Frank
Enhetschef hemtjänst

Telefon 073 - 443 09 66
hanna.frank@lottasomsorg.se  


Samordning hemtjänst

Fredrik Mejding
Samordnare

Arbetsgrupp ÖST
Telefon 073 - 443 10 21
samordnare.ost@lottasomsorg.se  

Anna-Karin Ivert
Samordnare

Arbetsgrupp VÄST
Telefon 070 - 330 46 27
samordnare.vast@lottasomsorg.se  

Jennie Karlsson
Samordnare

Arbetsgrupp SYD
Telefon 073 - 866 35 18
samordnare.syd@lottasomsorg.se  

Alva Berglund
Samordnare

Arbetsgrupp NORD
Telefon 072 - 145 24 33
samordnare.nord@lottasomsorg.se  


Samordning hemtjänst Seniorhusen

Annica Sjödin
Samordnare, Backen

Telefon 090  206 03 58
annica.sjodin@lottasomsorg.se  

Nathalie Bergström
Samordnare, Berghem

Telefon 090 - 349 18 71
nathalie.bergstrom@lottasomsorg.se 


Samordning serviceteamet

Maja Hallöf
Samordnare, Umeå

Telefon 073 - 867 20 06
samordnare.stad@lottasomsorg.se 
    


Samordning personlig assistans

Petra Igemark
Samordnare

Telefon 070 - 223 71 21
petra.igemark@lottasomsorg.se   


Administration

Ekonomi

Stefan Sandberg
Löner och redovisning

Telefon 072 - 145 23 97
stefan.sandberg@lottasomsorg.se 


Jörgen Granberg
Ekonomi och uppföljning

Telefon 
jorgen.granberg@lottasomsorg.se


Yvonne Nilsson Swanström
Administration och fakturering

Telefon 070 - 783 59 88
yvonne.nilsson@lottasomsorg.se Kvalitetsansvarig