Du når oss på telefon 090 - 14 01 01

Personalrum

Hemtjänst

Vår grundtanke är att stötta dig som är i behov av stöd och hjälp för att kunna bo kvar hemma. För oss på Lottas Omsorg är det viktigt att du som kund har ett stort medbestämmande och känner dig såväl nöjd som trygg med den hjälp vi erbjuder i ditt hem.

Vi har olika kompetenser i företaget såsom bland annat sjuksköterska, rehabiliteringsassistent, demensspecialiserad undersköterska samt undersköterskor och vårdbiträden. Vi har även en utbildad frisör och en fotvårdsspecialist som besöker våra kunder till ett rimligt pris. Trots detta arbetar vi ständigt för att utbilda och bredda kompetensen inom företaget.

I vårt företag arbetar vi med ett tydligt systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vi har tecknat och följer såklart kollektivavtalet.

 

Till vår glädje är det idag många som väljer oss som utförare av sin hemtjänst, det är vi naturligtvis tacksamma för. Samtidigt arbetar vi hela tiden för att behålla både kvalitet och kontinuitet hos dig som kund hos oss genom att i takt med tillväxten organisera om verksamheten för att behålla de mindre arbetslagen.

Inför varje nytt uppdrag träffar vi våra kunder och eventuellt deras anhöriga i hemmet för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett trevligt och bra samarbete. Hemtjänsten bedrivs på uppdrag av kommunen vilket innebär att avgiften är densamma oavsett om du väljer att ge oss förtroendet att utföra din hemtjänst.

Läs gärna mer om vår verksamhet på kommunens webbplats här.

Hemtjänst på finska, engelska och svenska

I dagsläget erbjuder vi hemtjänst med olika språkkompetenser. Våra medarbetare pratar svenska och engelska men vi kan även erbjuda personal som talar finska och estländska. För oss är alltid kommunikationen en av de viktigaste ingredienserna i ett lyckat samarbete.

Hemtjänst i Umeå

Vi har delat upp vår hemtjänst i fyra områden för att vi ska ge våra kunder bästa möjliga lokala service. 
Vår personal jobbar först och främst inom ett område, så de kan lära sig kundernas förutsättningar på bästa sätt.

Nord

Stadsdelar: Haga, Mariehem, Mariedal, Marielund, Berghem, Fridhem, Ersboda, Ersmark.

JAlva Berglund, samordnare

Tel: 072-145 24 33
Mail: samordnare.nord@lottasomsorg.se


Väst

Stadsdelar: Väst på stan, Umedalen, Backen, Grisbacka, Grubbe.

Anna-Karin Ivert, samordnare

Tel: 070 – 330 46 27
Mail: samordnare.vast@lottasomsorg.se

Syd

Stadsdelar: Teg, Röbäck, Böleäng, Söderslätt, Norrmjöle, Sörmjöle, Stöcksjö, Skravelsjö, Kasamark samt byarna söder om Umeå.

Anki Skinnars, samordnare

Tel: 073-866 35 18
Mail: samordnare.syd@lottasomsorg.se

Öst

Stadsdelar: Öst på stan, Holmsund, Obbola, Sofiehem, Ålidhem, Ålidhöjd, Carlshem, Carlslid, Carlshöjd, Gimonäs och Tomtebo.

Fredrik Mejding, samordnare

Tel: 073-443 10 21

Mail: samordnare.ost@lottasomsorg.se