Hemtjänst för dig


Tillsammans för din skull

Vår grundtanke är att stötta dig som är i behov av stöd och hjälp för att kunna bo kvar hemma. För oss på Lottas Omsorg är det viktigt att du som kund har ett stort medbestämmande och känner dig såväl nöjd som trygg med den hjälp vi erbjuder i ditt hem.

Vi har olika kompetenser i företaget, däriblande rehabiliteringsassistent, demensspecialiserad undersköterska samt undersköterskor och vårdbiträden. Vi har även en utbildad fotvårdsspecialist som besöker våra kunder till ett rimligt pris. Trots detta arbetar vi ständigt för att utbilda och bredda kompetensen inom företaget.

I vårt företag arbetar vi med ett tydligt systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vi har tecknat och följer såklart kollektivavtalet.

Hemtjänst på flera språk

I dagsläget erbjuder vi hemtjänst med olika språkkompetenser. Våra medarbetare pratar svenska och engelska men vi kan även erbjuda personal som talar finska, arabiska och estländska. För oss är alltid kommunikationen en av de viktigaste ingredienserna i ett lyckat samarbete.

Till vår glädje är det idag många som väljer oss som utförare av sin hemtjänst, det är vi naturligtvis tacksamma för. Samtidigt arbetar vi hela tiden för att behålla både kvalitet och kontinuitet hos dig som kund hos oss genom att i takt med tillväxten organisera om verksamheten för att behålla de mindre arbetslagen.

Inför varje nytt uppdrag träffar vi våra kunder och eventuellt deras anhöriga i hemmet för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett trevligt och bra samarbete. Hemtjänsten bedrivs på uppdrag av kommunen vilket innebär att avgiften är densamma oavsett om du väljer att ge oss förtroendet att utföra din hemtjänst.


Områdesindelning för hemtjänsten i Umeå

Vi har delat upp vår hemtjänst i fyra områden för att vi ska ge våra kunder bästa möjliga lokala service. Vår personal jobbar först och främst inom ett område, så de kan lära sig kundernas förutsättningar på bästa sätt. Läs mer längre ned på sidan.

Lottas hos Seniorhusen

Lottas Omsorg bedriver även hemtjänst i Seniorhusen på Backen, Vårdhemsvägen 1 och 5 samt på Berghem, Axtorpsvägen 2A och 2B. För mer information eller kontakt med våra samordnare på plats, besök underrubriken Lottas hos Seniorhusen.

För både kunden och personalens bästa är vår hemtjänst områdesindelad. Det innebär att du som kund har en begränsad andel personal som kommer till dig, på så sätt får du en bättre möjlighet att skapa relationer till den personalen du får besök av. Nedan följer en kort presentation av områdena samt samordnare för arbetslagen.

Fredrik Mejding, ordinarie samordnare

Området omfattar   
Öst på stan, Sofiehem, Ålidhem, Carlshem, Gimonäs, Tomtebo, 
Berghem, Mariehem, Marieberg, Obbola och Holmsund.

Telefon 073 - 443 10 21  - tillgänglig 07 - 16 alla dagar.
Mail samordnare.ost@lottasomsorg.se 
Biträdande samordnare Julia Stenberg


Anki Skinnars, ordinarie samordnare

Området omfattar
Teg, Röbäck, Söderslätt, Böleäng, Norrmjöle, Sörmjöle, Stöcksjö,
Skravelsjö, Stöcke, Kasamark och närliggande byar.

Telefon 073 - 866 35 18 - tillgänglig 07 - 16 alla dagar.
Mail samordnare.syd@lottasomsorg.se 
Biträdande samordnare Jennie Karlsson


Anna-Karin Ivert, ordinarie samordnare

Området omfattar
Väst på stan, Umedalen, Backen, Grisbacka,
Grubbe, Rödäng.

Telefon 070 - 330 46 27 - tillgänglig 07 - 16 alla dagar.
Mail samordnare.vast@lottasomsorg.se 
Biträdande samordnare Emma Lindgren


Alva Berglund, ordinarie samordnare

Området omfattar
Haga, Fridhem, Ersboda, Ersmark, Mariedal

Telefon 072 - 145 24 33  -  tillgänglig 07 - 16 alla dagar.
Mail samordnare.nord@lottasomsorg.se 
Biträdande samordnare Julia Hahlin