Kontakt

Ledning

Lotta Lundsten
VD

Telefon 070 - 254 73 70
Mail lotta.lundsten@lottasomsorg.se 


Charlotta Forsberg
Verksamhetschef personlig assistans

Telefon 072 - 141 33 30
Mail charlotta.forsberg@lottasomsorg.se  

Åke Wiklund
Verksamhetschef

Telefon 070 - 770 89 12
Mail ake.wiklund@lottasomsorg.se  


Hanna Frank
Enhetschef hemtjänst

Telefon 073 - 443 09 66
Mail hanna.frank@lottasomsorg.se  

Elin Kämpeback
Områdeschef / företagsutvecklare

Telefon 070 - 226 09 89
Mail elin.kampeback@lottasomsorg.se   


Samordning hemtjänst

Fredrik Mejding
Samordnare

Arbetsgrupp ÖST
Telefon 073 - 443 10 21
samordnare.ost@lottasomsorg.se  

Anna-Karin Ivert
Samordnare

Arbetsgrupp VÄST
Telefon 070 - 330 46 27
samordnare.vast@lottasomsorg.se  

Anki Skinnars
Samordnare

Arbetsgrupp SYD
Telefon 073 - 866 35 18
samordnare.syd@lottasomsorg.se  

Alva Berglund
Samordnare

Arbetsgrupp NORD
Telefon 072 - 145 24 33
samordnare.nord@lottasomsorg.se  


Samordning hemtjänst Seniorhusen

Nathalie Bergström
Samordnare

Telefon 072 - 402 30 98
nathalie.bergstrom@lottasomsorg.se 

Selma Sundström
Samordnare

Telefon 072 - 400 84 39
selma.sundstrom@lottasomsorg.se  

Annica Sjödin
Samordnare

Telefon 072 - 402 30 88
annica.sjodin@lottasomsorg.se  


Samordning serviceteamet

Annika Hedberg
Samordnare, Örnsköldsvik

Telefon 070 - 239 83 82
annica.hedberg@lottasomsorg.se  

Sofia Isberg
Samordnare, Umeå

Telefon 073 - 867 20 06
sofia.isberg@lottasomsorg.se  


Samordning personlig assistans

Petra Igemark
Samordnare

Telefon 070 - 766 20 20
petra.igemark@lottasomsorg.se   


Administration

Ekonomi

Stefan Sandberg
Löner och redovisning

Telefon 072 - 145 23 97
stefan.sandberg@lottasomsorg.se 


Yvonne Nilsson Swanström
Administration och fakturering

Telefon 070 - 783 59 88
yvonne.nilsson@lottasomsorg.se 


Fordonsansvar

Annika Mukka

Telefon 073 - 443 10 04
annika.mukka@lottasomsorg.se 


Kvalitetsansvarig