Hemtjänst för dig


Tillsammans för din skull

Vår grundtanke är att stötta dig som är i behov av stöd och hjälp för att kunna bo kvar hemma. För oss på Lottas Omsorg är det viktigt att du som kund har ett stort medbestämmande och känner dig såväl nöjd som trygg med den hjälp vi erbjuder i ditt hem.

Vi har olika kompetenser i företaget såsom bland annat sjuksköterska, rehabiliteringsassistent, demensspecialiserad undersköterska samt undersköterskor och vårdbiträden. Vi har även en utbildad frisör och en fotvårdsspecialist som besöker våra kunder till ett rimligt pris. Trots detta arbetar vi ständigt för att utbilda och bredda kompetensen inom företaget.

I vårt företag arbetar vi med ett tydligt systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vi har tecknat och följer såklart kollektivavtalet.

Hemtjänst på finska, engelska och svenska

I dagsläget erbjuder vi hemtjänst med olika språkkompetenser. Våra medarbetare pratar svenska och engelska men vi kan även erbjuda personal som talar finska och estländska. För oss är alltid kommunikationen en av de viktigaste ingredienserna i ett lyckat samarbete.

Till vår glädje är det idag många som väljer oss som utförare av sin hemtjänst, det är vi naturligtvis tacksamma för. Samtidigt arbetar vi hela tiden för att behålla både kvalitet och kontinuitet hos dig som kund hos oss genom att i takt med tillväxten organisera om verksamheten för att behålla de mindre arbetslagen.

Inför varje nytt uppdrag träffar vi våra kunder och eventuellt deras anhöriga i hemmet för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett trevligt och bra samarbete. Hemtjänsten bedrivs på uppdrag av kommunen vilket innebär att avgiften är densamma oavsett om du väljer att ge oss förtroendet att utföra din hemtjänst.


Hemtjänst i Umeå

Vi har delat upp vår hemtjänst i fyra områden för att vi ska ge våra kunder bästa möjliga lokala service. Vår personal jobbar först och främst inom ett område, så de kan lära sig kundernas förutsättningar på bästa sätt.

Lottas hos Seniorhusen

Lottas Omsorg bedriver även hemtjänst i Seniorhusen på Backen, Vårdhemsvägen 1 och 5 samt på Berghem, Axtorpsvägen 2. För mer information eller kontakt med våra samordnare på plats, besök underrubriken Lottas hos Seniorhusen.

Områdesindelning i hemtjänsten

För både kunden och personalens bästa är vår hemtjänst områdesindelad. Det innebär att du som kund har en begränsad andel personal som kommer till dig, på så sätt får du en bättre möjlighet att skapa relationer till den personalen du får besök av. Nedan följer en kort presentation av områdena samt samordnare för arbetslagen.

Samordnare ÖST

Fredrik Mejding, ordinarie samordnare

Området omfattar    Öst på stan, Sofiehem, Ålidhem, Carlshem, Gimonäs, Tomtebo,
                                   Berghem, Mariehem, Marieberg, Obbola och Holmsund.

Telefon 073 - 443 10 21  - tillgänglig 07 - 16 alla dagar.
Mail samordnare.ost@lottasomsorg.se 
Biträdande samordnare Julia Stenberg


Samordnare SYD

Anki Skinnars, ordinarie samordnare

Området omfattar Teg, Röbäck, Söderslätt, Böleäng, Norrmjöle, Sörmjöle, Stöcksjö,
                                Skravelsjö, Stöcke, Kasamark och närliggande byar.

Telefon 073 - 866 35 18 - tillgänglig 07 - 16 alla dagar.
Mail samordnare.syd@lottasomsorg.se 
Biträdande samordnare Nathalie Andersson


Samordnare VÄST

Anna-Karin Ivert, ordinarie samordnare

Området omfattar Väst på stan, Umedalen, Backen, Grisbacka,
                                Grubbe, Rödäng.

Telefon 070 - 330 46 27 - tillgänglig 07 - 16 alla dagar.
Mail samordnare.vast@lottasomsorg.se 
Biträdande samordnare Maja-Karin Hallöf


Samordnare NORD

Alva Berglund, ordinarie samordnare

Området omfattar Haga, Fridhem, Ersboda, Ersmark, Mariedal

Telefon 072 - 145 24 33  -  tillgänglig 07 - 16 alla dagar.

Mail samordnare.nord@lottasomsorg.se 
Biträdande samordnare  -