Du når oss på telefon 090 - 14 01 01

Personalrum

Hur jobbar vi med COVID -19?

Många kunder hör av sig till oss med funderingar och frågor om hur vi arbetar med Coronaviruset och dess utveckling omkring oss. 
I dagsläget utvecklas och förändras läget dag för dag och det sker en regelbunden uppdatering av våra rutiner och insatser kopplade till den smittspridning som finns omkring oss. Idag förekommer ingen smitta och vi arbetar varje dag för att gör allt i vår makt för att hålla smittan på behörigt avstånd. 

Lottas Omsorg följer myndigheterna och berörda kommuners rekomendationer och riktlinjer. Vi uppdaterar oss dagligen om den utveckling som sker i landet men framförallt den lokala utvecklingen av Coronasmittan i västerbotten och västernorrland då det är där vi verkar.

HEMTJÄNST

Uppdaterad 2020-05-11

Informationsflöde i verksamheten

Det råder morgonmöten varje dag i respektive arbetslag, här deltar chef, samordare och personal. Ny information om läget presenteras och diskuteras, vi uppdaterar oss i ev. nya riktlinjer från myndigheter och Umeå kommun. Tillsammans resonerar vi oss igenom dagens arbete och vidtar bästa åtgärder för att minska eventuella risker. Vi kortar ner alla möten och ställer in alla möten som inte är absolut nödvändiga för den dagliga driften.

Basal handhygien

Information om basal handhygien sätts upp på lokalen. Forskare vet idag att tvål och vatten, samt handsprit tar död på viruset vilket vi tagit till oss. Personalen har tydliga direktiv om att tvätta och sprita händerna inför och efter varje besök för att inte ta några risker. Varje anställd har tillgång till tvål och handsprit att bära med sig under hela arbetspasset. Handsprit och tvål finns utplacerade på lokalernas toaletter och i anstlutning till entén för att påminna personalen om sin handhygien.


Hygienartiklar och förbrukningsmaterial

Vi har köpt in ett extra stort lager av enhångshandskar, förkläden, handsprit, tvål, rengöringsmedel och annat som kan underlätta i en situation där det råder brist på marknaden för att säkra upp så långt det är möjligt att vi kan bedriva vår verksamhet utan att sprida smittan vidare. Vi uppmanar personalen att alltid använda handskar. Personalen har tillgång till tvål i bilen, samt våtservetter för att kunna hålla sig ren om händerna i alla situationer.

Utlandsresor och smittskydd

All personal som kommer hem från utlandsresa stannar hemma 14 dagar. 

Kontinuitet

Vi har för vana att alltid arbeta med kontinuitet för att nå en hög kundnöjdhet i hemtjänsten. Under denna period tänker vi till ytterligare för att så få medarbetare som möjligt ska vara i kontakt med respektive vårdtagare. Vid svårigheter att bemanna kommer personal i första hand att lånas mellan arbetslagen som delar lokal för att minska riskerna. Vi håller även på att ta fram ett Coronateam tillsammans med två andra lokala utförare för att personal som i framtiden ev kommer att besök coronasmittade utgår från en egen lokal, med egen bil och inte har någon som helst konstkat med övriga arbetsgruppen eller deras material.

Priritering av hemtjänst insatser

I dagsläget avråder vi alla kunder att följa med på deras inköp. Om smittan får större utbredning så har vi tagit fram en prioriteringslista på vilka instser som har företräde. Detta för att minska exponeringen för dom äldre, ännu ser vi inte några som helst problem att erbjuda våra kunder de insatser de har rätt till.

Sjukdomar
Vid situationen att personal uppvisar symptom så ska denna stanna hemma från arbete tills dess att hen är helt symptomfri. Om du som kund insjuknar inväntar vi fortfarande riktlinjer från Umeå kommun – men vi garanterar att du som kund kommer att få hjälp även i dessa situationer.

Komunallagen reglerar kommunens ansvar inom det egna geografiska området, 2 kap 1 § SoL framgår att kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas där får det stöd och hjälp de behöver. Detta ansvar ligger krav även vid kris i enighet med ansvarsprincipen. 

Rekrytering 

Vi har idag gott om personal och ett stort antal sökande på våra tjänster.

Rutiner i lunchrummet

Vi har beslutat att under denna period sluta bjuda på smörgåsar och gemsamt fika på lokalen för att minska smittrisken bland personalen samt att vi uppmanar personalen att äta lunch hemma för att undvika att ses mer än nödvändigt.


PERSONLIG ASSISTANS

Uppdaterad 2020-04-24


Basal handhygien

Information om basal handhygien sätts upp på lokalen. Forskare vet idag att tvål och vatten, samt handsprit tar död på viruset vilket vi tagit till oss. Personalen har tydliga direktiv om att tvätta och sprita händerna inför och efter varje besök för att inte ta några risker. Varje anställd har tillgång till tvål och handsprit att bära med sig under hela arbetspasset. Handsprit och tvål finns utplacerade på lokalernas toaletter och i anstlutning till entén för att påminna personalen om sin handhygien.

Låt dina assistenter när de kommer hem till dig och varje gång innan assistenten rör eller matar dig.


All personal har stärkt upp rutinerna i samband med handhygien genom att tvätta händerna och desinficera dem direkt vid ankomst till arbetsplatsen. Detta görs sedan flera gånger per dag.


Hygienartiklar och förbrukningsmaterial

Vi har köpt in ett extra stort lager av enhångshandskar, förkläden, handsprit, tvål, rengöringsmedel och annat som kan underlätta i en situation där det råder brist på marknaden för att säkra upp så långt det är möjligt att vi kan bedriva vår verksamhet utan att sprida smittan vidare. Vi råder dig att desinficera ytor som berörs i ditt hem regelbundet för att förhindra spridning av infektioner.

Utlandsresor och smittskydd

All personal som kommer hem från utlandsresa stannar hemma 14 dagar.

Inköp

I största möjliga mån råder vi dig att beställa hem varor. Du kan handla dina matvaror online. Om det inte finns hemkörning kan vi ordna detta till våra kunder till självkostnadspris. Om du har mediciner, planera att få hem dina mediciner i tid. 

Möten

Vi kommer att begränsa antalet möten som inte är direkt nödvändiga för att verksamheten ska fungera.

Rekrytering 

Vi jobba internsivt med rekrytering och en beredskap om du eller dina assistenter insjuknar.

Sjukdomar
Vid situationen att personal uppvisar symptom så ska denna stanna hemma från arbete tills dess att hen är helt symptomfri. Kontakta samordnare, närmsta chef och 11313.


LOTTAS STÄD & SERVICE 

Uppdaterad 2020-04-24

Basal handhygien
Information om basal handhygien sätts upp på lokalen. Vi tvättar alltid händerna före och efter besök och använder handsprit och handskar i vårt dagliga arbete. 

Material
Vi använder alltid rena specifika trasor hos var och en av våra kunder. Alla smutsiga trasor paketeras enskilt på väg till tvätt.

Gruppen arbetar fäörebyggande med att deinficera riskytor såsom dörrhandtag, toaletter, ledstänger och avställningsytor vid efterfrågan av kund.

Sjukdomar
Vid situationen att personal uppvisar symptom så ska denna stanna hemma från arbete tills dess att hen är helt symptomfri. Kontakta samordnare, närmsta chef och 11313. Det kan medföra att vi behöver avboka ditt besök till fördel för kunder i hemtjänst och personlig assistans som har ett akut behov av hjälp.

Möten

Vi kommer att begränsa antalet möten som inte är direkt nödvändiga för att verksamheten ska fungera.

Utlandsresor och smittskydd


All personal som kommer hem från utlandsresa stannar hemma 14 dagar.

Generella länkar:

Folkhälsomyndigheten:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/    

Krisinformation:
https://www.krisinformation.se/


Hälso och sjukvård i västerbotten:
https://www.1177.se/Vasterbotten/sjukdomar–besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/covid-19-coronavirus/?fbclid=IwAR1dOxEynW9PhDkY3F5STkM-gV7IZnWqd8HkyhxSf31AKcRReBtXoReO5HE#section-3


Myndigheten för samhällsskydd och beredskap:
https://www.msb.se/samhallsviktigverksamhet